Znojemská vinařská podoblast

Znojemská vinařská podoblast
Vinice Šobes

Znojemská vinařská podoblast je jednou ze čtyř podoblastí vinařské oblasti MORAVA. Znojemsko leží v dešťovém stínu Českomoravské vrchoviny tvořené prahorními útvary. Na jejich výběžcích zejména v severní části podoblasti vznikly kamenité půdy, na nichž se skvěle daří Ryzlinku rýnskému, Veltlínskému zelenému.
Město Znojmo bylo vždy význačným vinařským střediskem, což dokládá spleť dlouhých chodeb vinných sklepů přímo pod městem. V blízkosti města se táhnou prvotřídní viniční polohy se štěrkovým podložím překrytým místně spraší, případně i s polohami jílů. Tyto vinice se nalézají v pásu od Kraví hory směrem na Hnanice přes obce Konice, Popice a Havraníky. Od Znojma na jih se táhne podél hranice s Rakouskem řada známých viničních tratí přes Šatov, Chvalovice, Vrbovec, Hnízdo, Slup, Jaroslavice až do Hrušovan nad Jevišovkou, většinou s půdami sprašovými nebo štěrkopísky. Na východ podél Dyje jsou viniční svahy v Tasovicích a Hodonicích. Ve střední části Znojemska leží několik významných viničních celků na Únanovce a Jevišovce se známými vinařskými obcemi Těšetice, Lechovice, Borotice.
Pro Znojemsko je typická produkce bílých aromatických vín. Kromě hlavní odrůdy Veltlínské zelené se tu dobře daří odrůdám Müller Thurgau, Sauvignon, Ryzlink rýnský, Pálava. Skvělé kvality dosahují i odrůdy Rulandské bílé, Rulandské šedé a Rulandské modré.

Vinařská obec Popice u Znojma

První zmínky o vinařství v obci Popice pocházejí ze 13. století, podle historických pramenů bylo okolí vesnice osázeno vinicemi až na hranu kaňonu řeky Dyje. Dáte-li si námahu, ještě najdete zbytky teras severozápadně od obce v nedalekém lese a spočtete-li vinné sklepy, dojdete k úctyhodnému číslu 72 (obec neměla nikdy více než 300 obyvatel).
Převážná většina sklepů je vykopána v pískovci. Sklepy se kopaly hlavně v zimě za pomoci nádeníků, rodinných příslušníků a zkušeného odborníka. Písek se odvážel do Vídně, kde z něho dělali proslulé štukatérské práce a fasády měšťanských domů. Významný je bývalý farský sklep naproti kostela, monumentální klenby v lisovně vykopané ve skále a více než 300 m chodeb řadí sklep k největším v této oblasti.
V pískovcovém vinném sklepě Alma máme uložena vína výborných ročníků od místních vinařů, která můžete ochutnat v penzionu nebo přímo ve sklepě.

vinazmcmyk

https://youtu.be/oMBsWciK9KE